Følgebil / Transport

Særtransport - Maskintransport

M&T Service sørger for sikkerhed med omtanke så din transport når godt frem.

Vi hjælper med at transportere tunge maskiner, stålkonstruktioner, siloer og vindmøller – uanset størrelse og vægt og er eksperter i at forberede den optimale rute.

Tilladelse fra politi og myndigheder klarer vi for dig, så transporten når frem i god tid og under sikre forhold.

Transporteren vil blive ledsaget af vores godkendte følgebiler, og vi kommunikerer selvfølgelig hele tiden med dig, så du har et perfekt overblik over transporten.

Hvis du skal sende os en e-mail med transportdokumenter, bedes du sende til transport@mogtservice.dk

IMG_20211012_190421
Vores 5 følgebiler har kørt professionelt siden 2010, og har været med til nogle af Danmarks største transporter.

M&T Service har bla. transporteret

  • entreprenørmaskiner
  • sommerhuse
  • pavillioner
  • kampvogne
  • helikopter
  • vindmøller

Vi kan transportere

  • op mod 90 m lang
  • op mod 13 m bred
  • op mod 22,5 hø

Anvendelse af ledsagebil

§ 37. Særtransporter, hvis samlede længde eller bredde overstiger henholdsvis 30,0 m og 3,65 m, på motorvej dog 4,0 m, skal være assisteret af en ledsagebil. Dette gælder dog ikke mobilkraner og containertruck, der anvendes på nærmere afgrænset område, jf. § 35 og § 36.

Stk. 2. Særtransporter, hvis tilladte hastighed på motorvej er 45 km/t eller derunder, skal på motorvej være assisteret af en ledsage-bil, uanset dimensionerne af særtransporten.

Stk. 3. Ved krav om ledsagebil skal der anvendes én ledsagebil for hver særtransport. Ved ledsagelse på veje med midterrabat skal ledsagebilen køre bag særtransporten. Ved ledsagelse på veje uden midterrabat, hvor særtransporten bredde overstiger 3,65 m, skal ledsagebilen køre foran særtransporten. I øvrige tilfælde skal ledsagebilen køre, hvor det er mest hensigtsmæssigt i den aktuelle situati-on.

Stk. 4. Såfremt godset er placeret således – eller godset har en sådan bredde – at føreren af særtransporten ikke har fornødent udsyn bagud og skråt bagud, skal der, udover en eventuel forankørende ledsagebil, til stadighed være en bagvedkørende ledsagebil.

Stk. 5. Politiet kan, når forholdene nødvendiggør det, fastsætte krav om assistance af yderligere ledsagebil (er).

Stk. 6. Hvis politiet assisterer særtransporten, kan politiet tillade, at brugen af ledsagebiler indskrænkes.
Krav til fører af ledsagebil

§ 38. Føreren af ledsagebilen skal have gyldigt kørekort til de samme kategori(er), som er krævet for føreren af den ledsagede særtransport. Føreren af ledsagebilen skal kunne tale et sprog, som også tales af særtransportens fører. Føreren af ledsagebilen skal endvidere kunne læse og tale dansk eller engelsk. Alternativt til nævnte krav til føreren af ledsagebilen kan der være en passager i led-sagebilen, der har gyldigt kørekort til de samme kategori(er), som er krævet for føreren af den ledsagede særtransport, og som kan læse og tale dansk eller engelsk, samt tale et sprog, som også tales af føreren af ledsagebilen og føreren af særtransporten.

Stk. 2. Ledsagebilen skal under afvikling af særtransporten til stadighed være i radiokontakt med det transporterende køretøj, og der skal herudover forefindes en tændt, virksom mobiltelefon i ledsagebilen og i det transporterende køretøj.
Stk. 2. Ledsagebilen skal under afvikling af særtransporten til stadighed være i radiokontakt med det transporterende køretøj, og der skal herudover forefindes en tændt, virksom mobiltelefon i ledsagebilen og i det transporterende køretøj.

Indretning af ledsagebil

§ 39. Ledsagebilen skal være afmærket efter politiets nærmere bestemmelse. ”